Om VEGLA

Jag heter Åhse Lundberg och är Leg. Audionom, har arbetat inom hörselvården med rehabilitering samt arbetstekniska hjälpmedel, både inom landstinget och privat regi.

Jag värnar om helhetsbilden, kunden ska känna sig trygg med information och hörseltekniska lösningar.  Hörsel&Hälsa VEGLA AB är mitt eget företag (VEGLA är inget annat än första bokstaven på mina barn, min man, vår hund och mig)

När jag startade så utgick Hörsel&Hälsa VEGLA AB från Lycksele, numera så utgår vi från vårt kontor i Umeå.

Mina personliga erfarenheter av hörselnedsättning är min bror Anders som är 3 år yngre än mig. Han är född med en hörselnedsättning och fick sin första hörapparat vid  3 års ålder.

Min man Lars har en mildare hörselnedsättning, troligtvis en bullerskada och han har tinnitus som påverkar hörandet. Min far Dan har haft hörapparat sedan 2000, även han har tinnitus som påverkar hörandet.